9.10.11

Acords Antonia Font: Sospitosos (versio 2.0) ; Lamparetes

-----
SOSPITOSOS

1)SOLX5DO-RE7X5RE-SOLX5DOREDO

RE7=000212

1)Viu a dins un far, 
a damunt un bar,
surt a una postal, 

1)sempre està lluent 
i en funcionament 
des de 1900.

1)Ones
barques.
merchandising

1*)cristasol
perspectiva,
-----...SOLX5DORESOL!
moltes voltes 

2)DO-----------------sim-----------------DO-SOL-RE
Es creuers cap as sol ponent semblen uns hotels
---------DO-SOL-RE-------DO-SOL
que s'han despenjat de sa costa.

1)Sempre està content
ell és molt feliç,
i ho te ple de gent.   

1)Venen de la mar,     
te uns amarradors,   
pugen a sopar.     

1)Iupi
happy
terrasseta,

1)*fora borda,
cap problema,
vuit gin tònics.


2)Es creuers cap as sol ponent semblen uns hoteIs
que s'han despenjat de sa costa.


SOL DO mi RE sim DO LA RE DO

1)Viu a dins un far,   Ones.
a damunt un bar,   barques
surt a una postal,   merchandising

1)sempre està lluent   cristasol
i en funcionament   perspectiva
des de 1900.   moltes voltes

1)Sempre està content  Iupi
ell és molt feliç,   happy
i ho te ple de gent.    terrasseta,

1)Venen de la mar,    fora borda,
te uns amarradors,    cap problema,
pugen a sopar.  vuit gin tònics. 

2)Es velers sense rumb concret no fan res mal fet
però són un poc sospitosos.

2)Es creuers en sa nit només fleten s'esquelet de perfil,
són mil lamparetes.


Cal vigilar amb les estrofes 1*) que acaben amb SOL en lloc de DO  ( es la mateixa cadena d'acords canvient-ne l'ulitm).
Per marcar el ritme potser el millor es fixar-se amb el que fa la flauta al principi.

[ Versio 2.0 Em faltava el tros instrumental de transició al mig de la cancó]


1 comentari:

Marçal ha dit...

hi he fet una petita modificació,
que em faltava el vers d'una estrofa!