3.3.09

petits plagis 17.0

Algun petit plagi, que fa temps que no n'escric:

"Josep Puntí, l'artista conegut anteriorment com Adrià Punti"... amb dos collons! ni Prince.
(per cert... i això que m'encanta)

"-Tinc el nom ideal per un restaurant... Wooktopussy. Així en plan fusió, galaico-asiatic:
sushi d'empanada, pulpo al wassaby y orujo de sake"(resum de conversa real)

"Els guapos son els raros, ho sap tothom però no ho diu ningú" (Manel! Grans....)